-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229

รหัสโรงเรียน : 380575

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 82 – สะเดาะพง เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270

โทรศัพท์ : 056924050

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229

-- advertisement --