-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองแม่นา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองแม่นา

รหัสโรงเรียน : 380576

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 57 – หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองแม่นา

-- advertisement --