-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ

รหัสโรงเรียน : 380537

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 67260

โทรศัพท์ : 056-029246

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ

-- advertisement --