-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด

รหัสโรงเรียน : 380567

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 25 – แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67280

โทรศัพท์ : 056728107

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด

-- advertisement --