-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

รหัสโรงเรียน : 380571

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 19 เข็กน้อย – ห้วยน้ำขาว เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67280

โทรศัพท์ : 056760100

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

-- advertisement --