-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ

รหัสโรงเรียน : 380350

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 67120

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ

-- advertisement --