-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า

รหัสโรงเรียน : 380566

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 193 พิษณุโลก-หล่มสัก แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67280

โทรศัพท์ : 056750435

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า

-- advertisement --