-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแก่งยาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแก่งยาว

รหัสโรงเรียน : 380405

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแก่งยาว

-- advertisement --