-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหนองปลาซิว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองปลาซิว

รหัสโรงเรียน : 380397

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

โทรศัพท์ : 056700160

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองปลาซิว

-- advertisement --