-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25

รหัสโรงเรียน : 380479

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – สระบุรี – หล่มสัก บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

โทรศัพท์ : 056824289

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25

-- advertisement --