-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์

รหัสโรงเรียน : 380185

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67180

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์

-- advertisement --