-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง

รหัสโรงเรียน : 380238

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 8 ตำบลสระกรวด – โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 67170

โทรศัพท์ : 056-760216

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านซับหินเพลิง

-- advertisement --