-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 380245

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 67170

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี

-- advertisement --