-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่

รหัสโรงเรียน : 380166

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – พุเตย-ซับน้อย พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67180

โทรศัพท์ : 0810468303

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตะกุดไผ่

-- advertisement --