-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่าด้วง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าด้วง

รหัสโรงเรียน : 380313

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 222 – ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าด้วง

-- advertisement --