-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบึงสามพัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบึงสามพัน

รหัสโรงเรียน : 380486

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 22/3 – บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์ : 0939832556

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบึงสามพัน

-- advertisement --