โลโก้โรงเรียนบ้านปางยาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปางยาง

รหัสโรงเรียน : 380315

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 2 – ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140

โทรศัพท์ : 056029316

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปางยาง