-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง

รหัสโรงเรียน : 380180

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – โคกสง่าซับตะเคียน ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67180

โทรศัพท์ : 0813556881

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพระที่นั่ง

-- advertisement --