-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านศรีมงคล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านศรีมงคล

รหัสโรงเรียน : 380495

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 200 นครสวรรค์-ขอนแก่น ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านศรีมงคล

-- advertisement --