-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง

รหัสโรงเรียน : 380242

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 67170

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง

-- advertisement --