-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองสรวง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองสรวง

รหัสโรงเรียน : 380253

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 129 – คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 67170

โทรศัพท์ : 056811109

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองสรวง

-- advertisement --