-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่

รหัสโรงเรียน : 380239

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 136 โคกสะอาด-ด่านไทร โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 67170

โทรศัพท์ : 056-029304

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่

-- advertisement --