-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเนินคนธา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเนินคนธา

รหัสโรงเรียน : 380334

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านเนินคนธา – ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเนินคนธา

-- advertisement --