-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม

รหัสโรงเรียน : 380490

เขตการศึกษา : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 222 หนองชุมแสง-อู่เรือ หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์ : 056760203

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม

-- advertisement --