-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองนาทราย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองนาทราย

รหัสโรงเรียน : 520033

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 185 เลย -สงเปือย นาดินดำ เมืองเลย เลย 42000

โทรศัพท์ : 042870254

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองนาทราย

-- advertisement --