-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาดินดำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาดินดำ

รหัสโรงเรียน : 520396

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 56 – แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 42230

โทรศัพท์ : 08-7224-5588

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาดินดำ

-- advertisement --