-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 520107

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย 42130

โทรศัพท์ : 042870191

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา

-- advertisement --