-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกมน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกมน

รหัสโรงเรียน : 520097

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ผาน้อย วังสะพุง เลย 42130

โทรศัพท์ : 0819642075

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกมน

-- advertisement --