-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาทอง

รหัสโรงเรียน : 520137

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ปากหมัน ด่านซ้าย เลย 42120

โทรศัพท์ : 042870164

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาทอง

-- advertisement --