-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยไผ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยไผ่

รหัสโรงเรียน : 520182

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านห้วยไผ่ – อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย 42120

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยไผ่

-- advertisement --