-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)

รหัสโรงเรียน : 390139

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ 54140

โทรศัพท์ : 054597354

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)

-- advertisement --