-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกาซ้อง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกาซ้อง

รหัสโรงเรียน : 390050

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 56 – เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ 54000

โทรศัพท์ : 054-522900

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกาซ้อง

-- advertisement --