-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์)

รหัสโรงเรียน : 390018

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 185 – สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ 54000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์)

-- advertisement --