-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)

รหัสโรงเรียน : 390174

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หัวเมือง สอง แพร่ 54120

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)

-- advertisement --