-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)

รหัสโรงเรียน : 390008

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ 54000

โทรศัพท์ : 054599020

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)

-- advertisement --