-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)

รหัสโรงเรียน : 390149

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – สะเอียบ สอง แพร่ 54120

โทรศัพท์ : 0810296060

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)

-- advertisement --