-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)

รหัสโรงเรียน : 390137

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ 54140

โทรศัพท์ : 054546173

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)

-- advertisement --