-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านร่องฟอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านร่องฟอง

รหัสโรงเรียน : 390035

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ร่องฟอง เมืองแพร่ แพร่ 54000

โทรศัพท์ : 054-651706

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านร่องฟอง

-- advertisement --