-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม

รหัสโรงเรียน : 390123

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 – บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 54140

โทรศัพท์ : 0893171245

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม

-- advertisement --