โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์)

รหัสโรงเรียน : 390151

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สะเอียบ สอง แพร่ 54120

โทรศัพท์ : 0810296060

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์)