-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลแพร่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลแพร่

รหัสโรงเรียน : 390025

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 57 ช่อแฮ นาจักร เมืองแพร่ แพร่ 54000

โทรศัพท์ : 054511132

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลแพร่

-- advertisement --