-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร)

รหัสโรงเรียน : 390294

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 250 ยันตรกิจโกศล ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ 54170

โทรศัพท์ : 054646032

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร)

-- advertisement --