-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านค้างใจ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านค้างใจ

รหัสโรงเรียน : 390244

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่ 54160

โทรศัพท์ : 0932463261

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านค้างใจ

-- advertisement --