-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดงสุระ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงสุระ

รหัสโรงเรียน : 390273

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 54110

โทรศัพท์ : 054640770

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงสุระ

-- advertisement --