-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)

รหัสโรงเรียน : 390072

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 311/1 – หัวฝาย สูงเม่น แพร่ 54130

โทรศัพท์ : 054631975

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)

-- advertisement --