โลโก้โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

รหัสโรงเรียน : 390200

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 115 – บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่ 54150

โทรศัพท์ : 054-545240

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)