-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)

รหัสโรงเรียน : 390201

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 169 ลอง- วังชิ้น หัวทุ่ง ลอง แพร่ 54150

โทรศัพท์ : 054-545227

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)

-- advertisement --