-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์)

รหัสโรงเรียน : 390276

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่ 9 – ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 54110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์)

-- advertisement --