-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง

รหัสโรงเรียน : 390288

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 139 – เด่นชัย เด่นชัย แพร่ 54110

โทรศัพท์ : 054640771

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง

-- advertisement --