-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา)

รหัสโรงเรียน : 390090

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : –

ที่อยู่ : 99/1 – ร่องกาศ สูงเม่น แพร่ 54130

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา)

-- advertisement --